Nieuwe sorteerverplichting vanaf 1 juni 2018

Met ingang van 1 juni 2018, zal er een verplichting voor bedrijven komen, waarbij naast de reeds 18 soorten verplicht te scheiden afval er nog 3 bijkomen: plastic folie, harde plastics en piepschuim. Komen deze afvalstoffen in uw bedrijf voor? Gelukkig heeft De Bree Solutions voor al uw afvalstromen de juiste oplossing!

De nieuwe verplichting is als volgt opgenomen in het VLAREMA : in artikel 4.3.2 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • recycleerbare harde kunststoffen;
 • piepschuim (geëxpandeerd polystyreen);
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).

De totale lijst van apart in te zamelen afvalstoffen ziet er vanaf 1 juni 2018 dus als volgt uit:

 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glas
 3. Papier en karton
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textiel
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 8. Banden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie, zoals motorolie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, PCB-houdende apparaten…
 12. Asbest
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
 14. Landbouwfolie
 15. Batterijen en accu’s
 16. PMD
 17. Hout
 18. Metaal
 19. Recycleerbare harde kunststoffen
 20. Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
 21. Folies

Bron: ovam.be