Vanaf 1 januari transparante zakken voor bedrijfsrestafval verplicht

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven verplicht van OVAM overschakelen op transparante zakken voor hun restafval. Zo kunnen onze inzamelaars makkelijk en snel controleren op sorteerfouten. De verplichting geldt alleen voor bedrijfsrestafval dat wordt aangeboden in containers, niet voor de selectief ingezamelde afvalstromen. Welke afvalstromen bedrijven allemaal selectief moeten inzamelen, leest u op de OVAM-website.  

Samenstelling van de afvalzakken voor restafval

De mate van transparantie van de afvalzakken werd niet vastgelegd in VLAREMA. Het enige criterium is dat men doorheen de zak moet kunnen kijken om de inhoud ervan makkelijk te controleren op eventuele sorteerfouten. 

Graag herinneren we u aan de vastgelegde normen voor kunststoffen afvalzakken, die al langer gelden. Zo is het minimale gehalte aan gerecycleerde kunststof in afvalzakken vastgelegd op 80 % vanaf 1 januari 2021 en 100 % vanaf 1 januari 2025. In beide gevallen moet minstens de helft van het materiaal bestaan uit gerecycleerde post-consumer kunststoffen. Een geaccrediteerde instelling (zoals QA-CER of gelijkwaardig) moet met een certificaat de oorsprong en het gehalte van de gerecycleerde plastics in de zakken kunnen garanderen.

Op deze verplichting van gehalte gerecycleerd materiaal gelden volgende uitzonderingen:

  • biodegradeerbare afvalzakken bestemd voor groen- of gft-afval 
  • afvalzakken voor risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval (RMA en NRMA)
  • afvalzakken bestemd voor asbesthoudende materialen 
  • afvalzakken bestemd voor bouwpuin